Psikoteknik Testleri

Psikoteknik Testleri

Psikoteknik testini anlatmadan önce Psikoteknik belgesi hakkında biraz bilgi vermek gerekirse, bireyin bir işte olan yeterliliğinin ölçülebilmesi maksadıyla bedensel ve zihinsel özellikleri değerlendirilir. Psikoteknik, kişilerin belirli merkezlerde özellikle de bakanlıktan yetkili bulunan Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde bir psikolog nezdinde ortalama 60 dk. süreyle Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı bir test cihazıyla yapılır. Sonraki aşamada psikiyatri uzmanının görüşü ve en sonunda da İl Sağlık Müdürlükleri’nden alınacak raporla belgelenerek test, belge altına alınır.Yapılan bütün bu testler ve değerlendirmeler; Şoförlerin bedenen ve ruhen sağlıklı olup olmadığına yönelik bir bilimsel araştırma niteliği taşımaktadır. 

Bu Psikoteknik testler şöyle sıralanabilir, zihinsel yetenek ve beceri testleri; bunlar sürekli dikkat testi,seçici dikkat testi, muhakemne testleri, çevresel görüş testi, trafiğe ilişkin görüş testi, görsel algı ve bellek testi, görsel süreklilik testi. Psikomotor yetenek ve beceri testleri ise; tepki hızı testi, koordinasyon testi. Kişilik ve sürücü davranışları anketi ise; sürücü davranışları ve becerileri ölçeği, heyecan-uyaran arama ve risk alma ölçeği, kısa semptom envanter olarak sıralanabilir. Bütün bu testlerden başarılı geçenler belgeyi almaya hak kazanırlar. Alınacak belgeler seyahat esnasında sürücünün yanında bulunmalıdır. Ayrıca Psikoteknik için 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi gerekmektedir.

Yukarıda da önemi belirtildiği gibi Psikoteknik testleri Şoförleri değerlendirilen bir test olmasının yanı sıra edindirdiği bilgilerle trafik kurallarına uymayı ve trafik ahlakı edindirdiği için trafikteki diğer sürücüler ve yayalar içinde büyük önem arz eden bir husustur. Beşevler Psikoteknik olarak bunun bilincinde olan bir firma olarak bütün işlemleri bakanlık usulüne göre uygulamaktayız. Hatırlatmamız gereken bir diğer hususta alınan bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup her 5 yılda yenilenmesi gerekmektedir.
 

  • Psikoteknik Testleri
  • Psikoteknik Belgesi
  • Psikoteknik Test Cihazları
  • Psikoteknik Konusunda Uzman
  • Psikoteknik Değerlendirme Merkezi
  • Psikoteknik Mevzuatlarına Hakim
Psikoteknik Testleri